Sommarvattnet 2021

Lördagen den 17 april kommer sommarvattnet att släppas på, förutsatt att vädret tillåter.
Läcksökning kommer att ske på delar av vattennätet från den 12 april, varför vattentryck kan förekomma under tiden
12 till 16 april.

Vattenansvariga och styrelsen!