Sommarvatten 2018

Påkoppling av sommarvattnet planeras ske lördagen den 21 april. Vattnet kanske inte når fram till alla hus de första dagarna beroende på utetemperaturen och eventuella isproppar i ledningarna.

Vid frågor, kontakta någon av de vattenansvariga på tfn 073-076 81 56 eller 076-188 83 60.