Sommarmöte med extrastämma 2 juli

Välkommen till extrastämma om nya trivsel- och ordningsregler samt sommarmöte med allmän information från styrelsen. Vi ses på fotbollsplanen klockan 10.00. Kallelser med underlag har skickats ut via e-post (och ordinarie post till de som saknar e-post).

Välkommen!