Sommarmöte lördag 7 juli kl 12 på fotbollsplanen

Välkomna på sommarmöte på fotbollsplanen nu på lördag den 7/7 kl 12.

Värmdö kommun kommer att delta på vårt sommarmöte den 7 juli för att informera om arbetet med ny detaljplan och kommunalt vatten och avlopp.

Vårt sommarmötebörjar kl 12.

Information om planarbetet och tidplanen på kommunens hemsida: http://www.varmdo.se/bullando .