Snart sätts sommarvattnet på

Preliminärt datum för igångsättning av sommarvattnet är 16 april, då det bör vara frostfritt. Om det blir minusgrader kan dock igångsättningen komma att skjutas upp.