Skabbsmittad räv har rört sig i området

Måndag morgon upptäcktes en skabbsmittad räv i ett trädgårdsförråd på Liljevägen. Viltvårdare från Värmdö kommun som kontaktades kom och sköt den mycket infekterade räven.

 

Viltvårdaren berättade att skabbsmittade rävar ofta söker sig till människors boningar där de har lättare att få tag på mat. Hundar, katter och andra husdjur kan smittas av rävskabben, varför det är viktigt att sanera ordentligt efter påhälsning av skabbräv. Om några fler stöter på en skabbsmittad räv i området ska ni alltså kontakta kommunen som hjälper till att kontakta viltvårdare.

 

På länken nedan finns information om rävskabb.

 

http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund/ravskabb-sarcoptes-hund