Reservera datum och tid

EXTRASTÄMMA PLANERAD TILL 17 JUNI
Med anledning av att ingen ny styrelse kunde väljas på ÄNT och ÄVF ordinarie stämma 28 april utlyser härmed interimsstyrelsen en extrastämma söndagen den 17 juni kl 17 i Värmdö bygdegård.

Vi återkommer med  kallelse och dagordning senast 8 dagar före stämman.

Huvudpunkten är val av styrelse, så extrastämman är viktig för alla medlemmar, även om man inte har intresse av hamnfrågorna.
Alla medlemmar kommer att få kallelse utsänd per e-post (de som inte har e-post har får i ordinarie post).

Om du inte själv kan närvara på stämman, är det viktigt att skicka någon med fullmakt i ditt ställe.

Förslag på styrelseledamöter kan lämnas till Valberedningen

Med vänlig hälsning
Interimsstyrelsen