Remiss om naturreservat – extrastämma i september

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om att bilda Stickligsbergs naturreservat i Värmdö kommun. Älvsala Nya Tomtägareförening har rätt att yttra sig om förslaget eftersom en del av naturreservatet föreslås ligga på föreningens mark.

Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av Saltarö-Skärmarö naturreservat till att omfatta bland annat en del av Älvsala 1:1 (Älvsala Nya Tomtägareförenings mark). Se avgränsningar på karta i dokumentet nedan. Naturreservatets namn föreslås i fortsättningen vara Stickligsberg.

Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening kommer att utforma ett förslag till remissvar, som sedan delges medlemmarna. Medlemmarna får därefter möjlighet att inkomma med synpunkter till förslaget innan vi röstar om förslaget den 10 september vid en extrastämma. Mer information kommer.

Om du redan nu har synpunkter som du vill att vi beaktar i vårt remissvar är du välkommen att mejla dessa till kontakt@alvsala.se.

Vi kommer även att informera om detta vid sommarmötet den 1 juli.

Ladda ner Länsstyrelsens förslag till beslut om naturreservatet »