Provrapport vatten för vinterbruk

Bifogat går att finna senaste provresultaten av vattnet vid Liljevägens pumpstation. Bedömningen är “tjänligt med anmärkning” vilket gör att vintervattnet kommer att levereras som tänkt. Tappkran finns öppen på husets ena sida.

Provrapport 14307329 klar Märkning_Vintervatten