Premiär: Rapport från historiegruppen

Nu har historiegruppens första berättelser publicerats. Läs om var Konsulns brygga ligger eller varför hästhagen längs Bullandövägen gått under namnet “Blodsängen”. Historiegruppen presenterar också olika teorier om ursprunget till namnet Älvsala.

Historiegruppen bildades hösten 2015 av några intresserade Älvsala-bor. Gruppen är fristående från ÄNT, men vi i styrelsen är glada att kunna dela deras resultat. Tanken är att det som historiegruppen gräver fram efterhand ska publiceras på denna webbplats (under fiken “Föreningen/Historia”).

Historiegruppen består av: Annika Andersson, Henry Ohlsson, Annika Andreasson, Johan Henschen, Bosse Åmark, Olle och Karin Ljungdahl. De nås på mejladressen historia@alvsala.se.

Till historiegruppens berättelser »