Planerad start av sommarvatten 2015

Planerad igångsättning av sommarvattnet kommet att ske den 18/4. Även om det är varmt mitt på dagen vissa dagar i veckan så sjunker temperaturen allt som oftast nattetid.

Precis som tidigare år så kan vi inte på något sätt riskera fryssprängningar och liknande. Det är mycket tidsödande och kan bli väldigt kostsamt om så sker – därav behövs en högre snitt-temperatur.