Flyttanmälan

För det mesta sker överlåtelse av fastigheten genom försäljning men det är även vanligt med arv och gåva. Oavsett vad måste överlåtelsen anmälas. Här anmäler du fastighetsöverlåtelse enkelt. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontakt@alvsala.se.

Det är viktigt att du anmäler överlåtelse. Detta är föreningens enda möjlighet att hålla medlemsmatrikeln uppdaterad. Felaktiga uppgifter i matrikeln kan orsaka onödiga problem och förlorad information både för dig som säljer och den som övertar din fastighet.

 

NUVARANDE ÄGARE

Förnamn

Efternamn

Överlåtelsedatum (åååå-mm-dd)

E-post

Fastighetsbeteckning

Gatuadress i Älvsala

NY ÄGARE

Förnamn

Efternamn

Permanent adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-post

EVENTUELL DELÄGARE

Förnamn

Efternamn

E-post

Meddelande