Dokument

Möteshandlingar extra stämmor 3 juli 2021

GDPR

Trivselregler för Älvsala Nya Tomtägareförening

Stämmoprotokoll

Stadgar

Arbetsordningar

Nedanstående dokument innehåller både arbetsordning för ÄNT och ÄVF.

Vattenanalysrapporter

* I proverna fick vattnet i Renmossevägens vattenverk besömningen otjänligt p.g.a. för hög fluoridhalt. Detta åtgärdades därefter och ett nytt filter har satts in.

Övriga dokument

Äldre dokument