Om ÄNT och ÄVF

Älvsala Nya Tomägareförening (ÄNT) antog sina stadgar den 10 mars 1971 och har sedan dess bevakat och främjat tomtägarnas intressen inom Älvsala fritidsområde. Älvsala Nya Tomtägareförening bestod i början av 240 fastigheter men har under årens lopp ökat i antal till ca: 260 hushåll, spridda över 14 vägar.

Tomtägareföreningen äger och förvaltar bl.a vattentäkter, handpumpar, vattenverk med distributionsledningar för sommarvatten, båtbryggor, förrådsbyggnad, fotbollsplan m.m.

Här kan du se kartor och vägbeskrivning »

 

Älvsala Vägförening (ÄVF) är en samfällighetsförening för fastighetsägare i samfälligheten Älvsala GA:2. Föreningen ansvarar för förvaltning av vägar och allmän plats inom samfälligheten.

 

Här finns stadgar för de båda föreningarna:

Till stadgarna »