Om Älvsala

Älvsala fritidsområde består av tomtområden, vägmark, grönområden och vattenområden. Insprängt i det exploaterade området finns ett antal fastigheter från en tidigare bebyggelse. Hela området har en areal av 182 ha varav tomtarealen utgör 53 ha.

AB Hem på Landet inköpte fastigheten Älvsala 1:1 1959. Byggnadsplanen fastställdes 1967-10-27 varigenom området styckades i 240 tomter. All kvarstående mark utgör nu del av stamfastigheten Älvsala 1:1 och är grönområde (allmänning). Försäljning av tomter började 1970 och fortskred i takt med utbyggnad av vägar och iordningställande av infarter, el och vatten för tomterna. Sista tomten såldes 1976.

Information till fastighetsmäklare som assisterar vid försäljning inom Älvsala Nya Tomtägareförening finns att ladda ned via denna länk.