OBS! NYTT DATUM BÅTILÄGGNING 2013

Nytt datum är den  11:e maj med start kl. 07:00.

Det var med sorgsen blick många av oss inte kunde lägga i båtarna idag. Vet att flera hade åkt långväga och vi hade alla gått upp i ottan. Bokningen som hade gjorts förra året av vår kranbil var kommande helg, dvs den 11:e maj. Missförstånd eller annat spelar ingen roll utan nu minimerar vi skadorna genom att ses den 11:e. Kaffe, korv och dricka kommer att finnas tillgängligt till de som lägger i båtar.

Övriga grannar får gärna vara med och titta på och komma med glada tillrop. Vi kommer ha både sol och trevligt.
Frågor eller annat ställer du via vår Facebooksida eller mailar tillbatsektionen@alvsala.se alt. hamnkapten@alvsala.se
// Tommie Nordholm, nytillträdd hamnkapten , 130504