Nyhetsbrev från Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Ändrad tid för sommarmötet – 7 juli kl 12 på fotbollsplanen

Värmdö kommun kommer att delta på vårt sommarmöte den 7 juli för att informera om arbetet med ny detaljplan och kommunalt vatten och avlopp. De ska även besöka Västra Älvsala som har sommarmöte samma dag, och vi behöver därför samordna tiderna. Vårt sommarmöte flyttas därför till kl 12.

Information om planarbetet och tidplanen på kommunens hemsida: http://www.varmdo.se/bullando .

GDPR och behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU.

Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening tycker att det är viktigt att du som medlem känner dig trygg med hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter.

Läs gärna vår integritetspolicy, där vi beskriver hur vi behandlar dina uppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Har du några frågor om hur föreningarna hanterar dina personuppgifter, kontakta oss på kontakt@alvsala.se .

Vår integritetspolicy kommer att publiceras på www.alvsala.se under Dokument.

Extrastämma 17 juni kl 17

Som tidigare meddelats kommer en extrastämma att hållas för båda föreningarna, den 17 juni kl 17 i Värmdö bygdegård. På extrastämman ska en ny styrelse väljas. Kallelse med dagordning kommer att sändas ut under nästa vecka.

Har man inte möjlighet att själv komma på extrastämman går det bra att lämna fullmakt till en granne eller annan person. Ny fullmaktsblankett bifogas och kan även laddas ner från www.alvsala.se under Dokument.

Fakturor för medlemsavgifterna är skickade

Alla medlemmar ska nu ha fått fakturorna för medlemsavgifterna. En faktura för Älvsala Nya Tomtägareförening och en för Älvsala Vägförening. Sista betalningsdag är 10 juni. Har du inte fått fakturorna så kolla i skräpposten. Annars hör av dig till kontakt@alvsala.se så skickar vi kopior.

Spara på vattnet

Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att använda vattenspridare, tvätta bilar eller båtar, fylla pooler, badtunnor eller på annat sätt slösa med sommarvattnet. Även om man har egen brunn krävs sparsamhet nu när det är torrt. Det är samma grundvatten vi använder, och vid för stora uttag finns risk för saltvatteninträngning, vilket inte går att åtgärda.

 

Med vänliga hälsningar

 

Interimsstyrelsen