NY ENTREPRENÖR SKÖTER VINTERUNDERHÅLL I ÅR

Styrelsen har efter offertintagning från tre olika leverantörer beslutat att KL Gräv och Schakt ska sköta vinterunderhållet på våra vägar i vinter. Beslutet baserade sig på såväl prisbild, tillgänglighet och trolig vilja att göra bästa möjliga för området.  Företaget drivs av Kjell & Kenny, båda boende i området vilket bör ses som en mycket stor fördel.

Entreprenaden gör att styrelsen kan ha en nära dialog med leverantören för att aktivt hitta kostnadseffektiva lösningar för föreningen som helhet – ett samarbete som kommer bli mycket intressant att utvärdera våren 2013.

KL Gräv och Schakt erbjuder även fastighetsägare i vår föreningen möjligheten att beställa individuell vallbortagning för 800 kr (för hela vintern) alt. plogning av uppfart utifrån gemensam överenskommelse. Ett mycket välkommet mervärde till vårt område. Beställning och diskussioner kring detta sköts direkt med Kjell via 073-50 70 900 eller Kenny via 073-293 64 60.
Om du som medlem har klagomål eller ännu roligare, önskar ge ros, till leverantören under vinterhalvåret så hör av er direkt till styrelsen för vidare behandling.

Mer information om KL’s erbjudande till resp. fastighetsägare går att ladda ner här (PDF).

// Styrelsen söndag 28 oktober 2012