Ny elledning kring Ormbunksvägen

Vattenfall planerar för en ny elledning i mark och nya nätstationer som berör delar av ÄNT:s område. Därför har ÄNT:s styrelse nu undertecknat ett markupplåtelseavtal  med Vattenfall. En försyn av området genomfördes vecka 49. Projektansvarig och kontaktperson från Vattenfall samt entreprenören deltog i försynen tillsammans med Olle Ljungdahl och Svante Fransson från ÄNT:s styrelse.

Ledningen kommer att ha samma sträckning som nuvarande ledning med undantag för en eller ett par stolpar som kommer att flyttas. Ledningen kommer att läggas under Ormbunksvägen där den korsar vägen, strax före backen vid nummer 38. Det blir en ny nätstation vid anslutningspunkten vid den övre delen av Ormbunksvägen och nätstationen vid den nedre delen av Ormbunksvägen, mellan nummer 36 och 38, kommer att bytas ut och flyttas något närmre befintlig stolpe.

ÄNT:s styrelse har begärt att Vattenfall skriftligt bekräftar att stigen mellan Ormbunksvägen och Högåsvägen kommer att återställas i befintligt skick efter genomfört arbete. Vattenfall har begärt och erhållit bygglov från Värmdö kommun gällande elskåpen.

Vid frågor om Vattenfalls nya elledning, kontakta styrelsen på kontakt@alvsala.se.