Motionstid ordinarie föreningsstämmor går ut 28 februari.

Ordinarie föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening hålls lördagen den 24 april.

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar på att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, som i år är söndagen den 28:e.

Vänligen Styrelsen!