Motioner till årsstämman senast den 28 februari.

Påminnelse om motioner till föreningarnas årsstämmor.

Styrelsen i ÄNT/ÄVF vill påminna om att du som medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening har möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman senast den 28 februari.
En motion ska innehålla ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan fatta beslut om. Styrelsen går igenom alla inkomna motioner inför årsstämman. När kallelsen till årsstämman går ut bifogas motionerna samt styrelsens förslag till beslut för respektive motion.
Årsstämman hålls den 27 april kl. 14.00 i Hemmestaskolans matsal.
Skicka eventuella motioner till kontakt@alvsala.se.