Mer information om kommunalt VA

Det har kommit mer information gällande frågan kommunalt VA genom att publikationen  Start-PM för
Prioriterat förändringsområde 19 Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik släppts. Dokumentet (pdf) kan laddas ner genom att klicka här eller så går det att hämta det friån insynsverige.se via denna länk. Styrelsen har verifierat med Värmdö kommun att detta är den sista och officiellt antagna versionen av dokumentet.

Frågan behandlades i Samhällsplaneringsnämnden 2014-11-11 ( http://insynsverige.se/varmdo-spn/dagordning?date=2014-11-11 ) och antogs sedan i Kommunstyrelsen 2014-12-03 ( http://insynsverige.se/varmdo-ks/sammantrade?date=2014-12-03​ ).