Medlemsenkät

Enkät till medlemmar i Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF)

För att bättre kunna företräda er medlemmarna hoppas vi i styrelserna för ÄNT och ÄVF att du har möjlighet att svara på denna enkät. Tanken är att enkäten ska ge information om vilka frågor medlemmarna tycker är viktiga. Eftersom vi vill kunna se om prioriteringarna skiljer sig åt, beroende på var man bor, ber vi dig även att uppge vilken väg du bor på. Detta är enbart i syfte att använda som underlag för styrelsens strategiska planering.

OBS! Endast ett svar per fastighet. Om du svarar att du vill ingå i en arbetsgrupp, skicka då även ett mail till kontakt@alvsala.se och berätta vilken grupp, annars vet vi inte vem du är.

  Frågor om hushållet

  Hur länge har ni bott i Älvsala?
  Är ni permanentboende? JaNej
  Om ni är fritidsboende: Använder ni huset endast sommartid? JaNej
  Hur många personer över 65 år vistas normalt i ert boende?
  Hur många barn under 12 år vistas normalt i ert boende?
  Har ni haft inbrott i ert hus under de senaste tre åren? JaNej
  På vilken väg bor ni?

  Vatten & avlopp

  Använder ni det gemensamma sommarvattnet? JaNej
  Har ni egen brunn? JaNej
  Har ni pool/badtunna? JaNej
  Om ja, varifrån tar ni vattnet för att fylla den?
  Hur viktigt på en skala 1-5 (där ett 1= inte viktigt) är det att Älvsala får kommunalt vatten?

  Båtplatser

  Har ni en dispositionsrätt för en båtplats i Älvsala hamn? JaNej
  Om ja, skulle ni vilja byta båtplats? JaNej
  Hyr ni en båtplats i andra hand i Älvsala hamn? JaNej
  Om ja, skulle du vilja ha en annan plats än den du hyr? JaNej
  Om ni inte har en båtplats idag, skulle ni vilja hyra en båtplats i Älvsala hamn? JaNej

  Säkerhet i hamnen

  Har ni haft inbrott i er båt, eller fått båten/motorn stulen, under de senaste tre åren? JaNej
  Skulle ni vara beredd att gå vakt i hamnen 1-2 nätter per säsong för att förhindra inbrott? JaNej
  Övriga åsikter, idéer eller önskemål om hamnen

  Anläggningar

  Använder ni fotbollsplanen mer än 2 gånger per år? JaNej
  Skulle ni använda lekplatsen vid fotbollsplanen mer om den var bättre upprustad? JaNej
  Om ja: vad saknar ni idag på denna lekplats?
  Har ni använt boulebanan vid fotbollsplanen de senaste tre åren? JaNej
  Skulle ni använda boulebanan om den var trevligare iordningställd? JaNej
  Om ja, vad saknar ni idag vid boulebanan?
  Känner ni till att föreningen förfogar över ett hus kallat Smedjan vid Älvsalavägen/Klubbvägen? JaNej
  Hur, vilka och för vad tycker ni att Smedjan ska användas?

  Badplats

  Känner ni till att det finns en bastuförening inom ÄNT? JaNej
  Använder ni badplatsen mer än 5 gånger per år? JaNej
  Övriga åsikter eller idéer om platser för bad lek och fotboll i området?

  Information till medlemmarna

  Läser ni regelbundet på stora anslagstavlan i korsningen Bullandövägen/Ormbunksvägen? JaNej
  Har ni gått in på hemsidan www.alvsala.se det senaste året? JaNej
  Har ni besökt ÄNTs sida på Facebook någonting (som kan läsas utan att man är ”med på Facebook”)? JaNej
  Hur vill du ha information?

  Annat förslag

  Vägarna

  Upplever ni problem med fortkörning där ni bor? JaNej
  Upplever ni problem med fortkörning på andra platser i området?
  Övriga synpunkter på vägarna

  Styrelsen och arbetsgrupper

  Vilka frågor anser ni att styrelsen ska arbeta med?
  Skulle du eller någon i ditt hushåll kunna tänka sig att sitta i styrelsen för ÄNT eller ÄVF? JaNej
  Om nej varför inte?
  Kan ni tänka er att engagera er i någon arbetsgrupp för föreningens räkning?
  Nej, jag vill inte vara med i någon gruppHamnfrågorKommunalt vatten och avloppStadgar och arbetsordningarHistoriegruppenGrannsamverkanGärna i vilken grupp som helst

  Anmäl till styrelsen via e-post om du vill ingå i en arbetsgrupp
  Övriga synpunkter och förslag ni önskar framföra till styrelserna för ÄNT och ÄVF?