LÅS PÅ BÅTRAMPENS BOM 23:E JUNI

Bommen på vår båtramp kommer att låsas från och med den 23:e juni. Medlemmar kan betala per öppning alt. kvittera ut en nyckel. Upplägget är lösningen på ett mångårigt problem kring att vi tappat kontrollen över vilka som använder rampen (de utanför området och högst troligen även tjuvar). Mer information om detta samt mycket mer kring vad som nu händer i hamnen går tillsvidare att hitta via “Om föreingen > Båtsektionen“.

// Hamnkapten Tommie 130609