Kort information gällande båttvätt på egen tomt

På förekommen anledning: det råder totalförbud att tvätta båtar på sina tomter med hänvisning till miljölagstiftningen.

Mvh Ordföranden