Kort information från styrelsen

Från och med nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att se till att bommen hålls stängd och låst. Det är under denna årstid som stölderna kring båthamnen ökar mest så glöm inte att stänga bommen direkt efter passering.
Vi har fått information från boende att det pågått rekognoscering samt varit inbrott i området så var på er vakt och meddela gärna grannsamverkan om ni sett något grannsamverkan@alvsala.se.
Samtidigt vill vi informera om att ängen till höger om vägen ner till hamnen, ungefär från bommen och neråt, kommer att stängslas i dagarna och betas av islandshästar från Fagerdala istället för att slås. Mycket trevligt alternativ till att hålla våra ängar öppna tycker vi. 
Ristippen kommer att stängas helt då den kostar föreningen för mycket att hålla efter.
Älvsalavägen förbi Östra Älvsala Gård kommer hållas avstängd för biltrafik, fram till nästa vår, på grund av byggnadsarbeten, men gång- och cykeltrafik kommer kunna passera.
Kommunen har ställt en fråga om det finns områden på föreningens mark där det brukar stå vatten, även då det inte regnar. Känner du till något sådant område (inte på egen tomt) så meddela styrelsen på kontakt@alvsala.se.
Vi påminner även om städdagen den 7/10 kl 9-13.
Hälsningar styrelsen