Kommunen ordnar informationsträff om vatten och avlopp

Den 21 april bjuder samhällsbyggnadsavdelningen på Värmdö kommun in till en informationsträff om arbetet med den planerade sjöförlagda avloppsledningen mellan Östra Älvsala och Strömma. Ledningen är en förutsättning inför den framtida VA-utbyggnaden i Älvsala, Fagerdala, Bullandö och Björkvik. Hela området är ett av de prioriterade förändringsområdena i översiktsplanen 2012–2030.

Du har även möjlighet att ställa frågor.

Tid: Torsdag 21 april kl. 18:00–20:00
Plats: Hemmestaskolan, matsal 6–9

Se kommunens annons nedan.

VA_utbyggnad-81x117-niondel_NY