Kallelser och underlag till årsstämmorna

Här kan du ladda ner kallelser och underlag till årsstämmorna för de båda föreningarna (Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening) den 22 april i Värmdö bygdegård.

Om du är förhindrad att delta på årsstämmorna kan du skicka en ersättare med hjälp av en fullmakt. Du kan ladda ner fullmaktsblankett nedan som du skriver ut, fyller i och ber att din ersättare tar med sig till stämmorna.

Ladda ner kallelse och underlag till årsstämma för Älvsala Nya Tomtägareförening 2017 »

Ladda ner kallelse och underlag till årsstämma för Älvsala Vägförening 2017 »

Ladda ner fullmakt »