Kallelser till årsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening.

Välkommen till årsstämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening den 27 april klockan 14.00-17.00 i Hemmestaskolan (OBS inte i bygdegården!). Avprickning från 13.30.

Fullständiga möteshandlingar och årsredovisningar kan du ladda ner här: www.alvsala.se under Dokument.

En fullmaktsblankett som du kan använda om du inte har möjlighet att närvara på stämmorna, men vill skicka någon annan som kan rösta istället för dig, kan du ladda ner frånwww.alvsala.se under Dokument.

Väl mött den 27 april!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för ÄNT och ÄVF