Kallelse till extrastämma för ÄNT och ÄVF

På länkarna nedan hittar ni kallelse och underlag till extrastämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF).

Extrastämmorna äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning sker från klockan 17.45, medtag legitimation och/eller fullmakt.

Kallelsen har gått ut till medlemmarna på mejl med länk hit för nedladdning av alla underlag. De medlemmar som inte lämnat in e-postadress till oss får dessa dokument via ordinarie post inom kort. Vi ser dock helst att så många som möjligt tar emot information från oss via e-post eftersom det blir kostsamt för föreningarna med kopiering och porto.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar från
Styrelserna för ÄNT och ÄVF

Kallelse och underlag till extrastämma för ÄNT »

Kallelse och underlag till extrastämma för ÄVF »

Blankett för fullmakt »