Kallelse till årsstämma för ÄNT och ÄVF

På länkarna nedan hittar ni kallelse och underlag till årsstämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF).

Årsstämmorna äger rum lördag den 9 april med start klockan 14.00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning sker från klockan 13.30, medtag legitimation och/eller fullmakt.

Kallelsen har gått ut till medlemmarna på e-post samt via ordinarie post för de medlemmar som inte har e-post. Vi ser dock helst att så många som möjligt tar emot information från oss via e-post eftersom det blir kostsamt för föreningarna med kopiering och porto.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar från
Styrelserna för ÄNT och ÄVF

Kallelse och underlag till årsstämma för Älvsala Nya Tomtägareförening 2016 »

Kallelse och underlag till årsstämma för Älvsala Vägförening 2016 »

Blankett för fullmakt »