Kallelse föreningsstämma 2015

Mail innehållande information om kommande årsmöte har skickats till samtliga 187 stycken vi har mailadress till i föreningen. Ytterligare ca. 60 fastigheter har fått material postalt vilket ska ha landat i resp. brevlåda för några dagar sedan.

Mailet i sin helhet går att finna via denna länk.

Om du vill bli påmind om eventet via via Facebook så går det att hitta här.

 

KALLELSE
Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 – 21.00.
Plats: Gustavsbergsteatern, Gustavsbergs centrum.
Avprickning sker fr o m 17.45, medtag legitimation och/eller fullmakt.

 
ANMÄLAN
För att kunna beräkna inköp och hantering av lokalen så ber styrelsen om att att anmälan om närvaro sker till stamma2015@alvsala.se. Observera att denna mailadress enbart hanterar anmälan och monitoreras för  frågor etc. För det senare hänvisas i vanlig ordning till kontakt@alvsala.se

 

NEDLADDNINGSBARA FILER

  • Kallelse i sin helhet med tillhörande motioner och svar går att finna via denna länk (pdf) och gäller både tomtägareföreningen och vägföreningen.
  • Resultat- och balansräkning med noter, 2014. Går att ladda ner här.
  • Fullmakt om du skickar person i ditt ställe går att ladda ner här.