Jul och nyårshälsning och information från Styrelsen!

Styrelsen för ÄNT och ÄVF vill tacka alla medlemmar för året 2020 i Älvsala. Ett på alla sätt märkligt år, helt präglad av pandemin och den situation den skapat. Stora delar av styrelsens och därmed föreningens arbetssätt har fått omprövas och vi har fått hitta nya lösningar för möten, stämmor, kommunikation osv.

Även vädret har påverkat verksamheten speciellt under vintertid. Det myckna regnandet förra vintern och denna höst och vinter, har inneburit vägskador och reparationer och tyvärr har planerad skogsvård därför ännu inte kunnat påbörjas. Smärre akuta åtgärder kommer dock vid behov göras längs vägarna där det finns risk för att träd kan falla. Året har så här långt också varit helt utan omfattande snöplogning och halkbekämpning.

Vi får regelbundet rapporter från polisen genom Grannsamverkan men enligt dem har det hitintills inte varit några försök till, eller genomförda inbrott här ute under hösten.

Permanentboende på bl.a. Murgrönsvägen har dock natten 16-17/12 noterat misstänkt beteende som påtalats till styrelsen och ansvarig för Grannsamverkan .

Vi uppmanar alla medlemmar att hålla öron och ögon öppna och höra av er om det upptäcks något som inte verkar “normalt”.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott nytt år!