Informationsbrev maj 2015

 

Till alla medlemmar i Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala vägförening (ÄVF)

Sedan den nuvarande styrelsen tillsattes på årsmötet den 25 april har vi i styrelsen hunnit träffas två gånger och då haft mycket nytt att sätta oss in i och avhandla. I det här nyhetsbrevet informerar vi om de viktigaste besluten som fattats och övrigt som kommit till vår kännedom sedan vi tillträdde.

Ansvarsområden för den nya styrelsen i ÄNT:

 • Olle Ljungdahl, ordförande och hamnkapten*
 • Stina Moritz, vice ordförande och kommunikationsansvarig*
 • Monica Ekwall, kassör och ansvarig för medlemsregistret*
 • Ulrica Sehlstedt, sekreterare*
 • Anna Yazgan, styrelseledamot
 • Jenny Ryltenius, suppleant
 • Svante Fransson, suppleant och ansvarig för mark och anläggning*

* Dessa personer sitter också med i styrelsen för vägföreningen.

Övriga medlemmar med särskilt ansvar:

 • Henry Olsson, vattenansvarig
 • Karin Ljungdahl, grannsamverkan

 

Datum för extrastämma och sommarmöte
 • Extrastämma 25 juni. Separat kallelse kommer med information om tid och plats.
  Vid extrastämman tar vi bland annat upp de ärenden som bordlades vid årsstämman.
 • Sommarmöte 4 juli kl. 10.00 på fotbollsplanen.

 

Föreningarnas ekonomi

Vi måste tyvärr informera om att föreningarnas (tomtägare- respektive vägföreningens) ekonomi för närvarande är mycket dålig. Det har visat sig att vi helt saknar likvida medel, vilket innebär att vi inte haft möjlighet att betala de senaste fakturorna som kommit in. Styrelsen, och i synnerhet vår kassör, lägger för tillfället mycket kraft på att reda ut ekonomin.

När väl medlemsavgifterna för 2015 betalats kommer vi åter att kunna betala löpande utgifter, men det finns behov av att bygga upp en fond för reparationer och underhåll. Vi återkommer till detta i samband med att vi presenterar en reviderad budget för 2015 på extrastämman.

 

Fakturering av medlemsavgifter

Vi kommer inom kort att skicka ut fakturor för medlemsavgifterna. Betalningstiden kommer att vara relativt kort på grund av det ekonomiska läget.

 

Ingen städdag i vår

Som vi tidigare informerat om ställdes städdagen in eftersom en ny styrelse valdes på årsmötet, bara en vecka innan den skulle ha ägt rum. Det fanns inga färdiga planer för städdagen och den nya styrelsen hade inte möjlighet att på så kort tid planera en sådan aktivitet. Städdagarna har dessutom visat sig vara kostsamma för ÄNT och med tanke på det ekonomiska läget har styrelsen därför beslutat att ställa in vårens städdag helt och hållet.

 

Midsommarfirande

En midsommargrupp är tillsatt och består av Cathrine Thorsell, Jonas Kullhammar och Peter Sehlstedt. De kommer att planera och ansvara för årets midsommarfirande fotbollsplanen. Om fler vill vara med och hjälpa till går det bra att mejla till kontakt@alvsala.se så förmedlar vi kontakten.

 

Status förhandling med Fagerdala vårdhem

Eftersom årsstämman beslutade att dra tillbaka stämningsansökan mot vårdhemmet kommer styrelsen på extrastämman den 25 juni att presentera ett förslag till avtal mellan ÄNT/ÄVF och vårdhemmet. Detta förslag får sedan medlemmarna ta ställning till.

 

Tippa ris

Nu har föreningen en ristipp där alla medlemmar får slänga kvistar, grenar och ris (men inte bräder och annat byggavfall). Ristippen finns vid infarten till Liljevägen från ”hamnvägen”.

 

Hamnen: Hamnfix på tisdagar

Från och med den 12 maj drar vi åter igång fixar-tisdagar i hamnen från klockan 16.00. Alla är mer än välkomna att hjälpa till med att röja och fixa.

 

Hamnen: Livbojar och skyltar

Livbojar och nya skyltar kommer att sättas upp i hamnen vid varje brygga.

 

Hamnen: Okänd buss på hamnparkeringen

Det står en grön buss på hamnparkeringen som är avställd och inte tillhör någon i föreningen. Bussen är nu polisanmäld och väntar på avhysning.

 

Inbrott

Som vanligt ber vi er att vara vaksamma om ni ser något som verkar skumt i området. Styrelsen har på sistone fått kännedom om både ett inbrottsförsök på Spireavägen och ett inbrott med stöld i ett redskapsförråd på Ormbunksvägen.

 

Vi vill ha era mejladresser!

Eftersom vi snabbast och enklast når er via e-post ser vi gärna att du som har en mejladress och inte har meddelat styrelsen denna gör det. Mejla till kontakt@alvsala.se så lägger vi till dig på sändlistan.

 

Nyheter och aktuell information

www.alvsala.se samt på föreningens båda Facebook-sidor, www.facebook.com/alvsala respektive www.facebook.com/alvsalahamn, hittar du de senaste nyheterna. Facebook-sidorna går att läsa utan att man har något Facebook-konto, vilket däremot behövs för att kunna kommentera. Vi sätter även upp information på anslagstavlorna och kommer att fortsätta att skicka ut informationsbrev som det här.

 

Kontakta oss!

Tveka inte att höra av dig till oss om du har tips, frågor, synpunkter eller vill informera oss om något. All kommunikation rörande ÄNT och ÄVF går numera till samma mejladress, kontakt@alvsala.se. Alla mejl läses av hela styrelsen.

 

Vänliga hälsningar från oss i styrelsen
PS. Denna information skickas även ut via e-post samt “snigelpost” till de som inte uppgett mejladress.