INFORMATION OM STÄDDAGEN

Såsom ordförande och vårens ansvarige för städdag får jag härmed hälsa alla varmt välkomna till nästkommande lördag då föreningens städdag för våren går av stapeln (den 3 maj 2014), kl 10.00 samling vid fotbollsplanen, medtag gärna krattor, spadar, skottkärror + 1-2 slägvagnar för bortforsling av skräp/ ris mm.
Kom gärna innan 10.00 för närvarolistan så att vi kan sätta igång 10.00.
Följande saker bör hinnas med på städdagen:
städning vid badplatsen samt skyffla ny sand + montering badstege till flotten + rensa kring ingångarna till badhytt fylla i potthål på våra grusvägar, städa skräp i diken, rensa bort grenar etc som hänger över våra vägar, räta upp och slå ned vägskyltar i området, kratta/ städa på uppställningsplatsen, måla lekstugan + lägga ny takpapp, rensa och städa vid boulebanan (ovanför fotbollsplanen), ta ned högt gräs vid fotbollsmålen, göra iordning en framkomlig väg bakom uppställningsplatsen (gångstigen till västra älvsala) samla ris till plats för eldning övriga förslag till åtgärder tas tacksamt emot!
Först kl 14.00 avslutas arbetet och då är alla närvarande medlemmar vänliga att pricka av sig på närvarolistan samt i samband med detta erhålla ett presentkort till Bullandö Krog. Efter avprickning bjuder föreningen på förtäring.
VARMT VÄLKOMNA!
MVH MICHAEL IDESTRÖM, ORDF”

// Styrelsen 2014-04-27