Information om sanering av tenn

Uppge båtens ålder inför TBT-mätning

Kommunen kommer under närmaste åren att inventera förekomsten av organiska tennföreningar, TBT. Det förekommer företrädesvis på äldre båtar. Då det rör sig om ett mycket stort antal båtar, har kommunen begärt in uppgifter av oss om tillverkningsår för de av våra båtar som ligger på hamnplanen.

Klicka här för att skicka mail till hamnkapten och uppge båtens byggnadsår.

Med vänlig hälsning,
Hamnkapten

Här kan du läsa mer om TBT på Värmdö kommuns hemsida.