INFORMATION OM SAMVERKAN OM BROTT

Nya Älvsala Tomtägareförening är aktiva i s.k ”Grannsamverkan”. Det innebär att det finns ett väl förankrat nätverk av kontaktpersoner i området som håller ett extra vakande öga. Det åligger också varje hushåll att skriva inventarielista, kontrollera främmande personer och fordon samt vaka över grannfastigheter och närområden.

Karta med områdesindelning samt kontaktpersoner har skickats ut till samtliga medlemmar i december 2006. Nya medlemmar ombeds kontakta föreningen, gärna via mail kontakt@alvsala.se, för ytterligare information. Se även bifogad PDF nedan.

Information Grannsamverkan (PDF Dokument)

Låt oss hjälpas åt att hålla utkik ordentligt i vårt område för att förhindra/minska möjligheten att verka ostört.
Reagera på bilar du inte sett tidigare i området, håll ett vakande öga på dina grannes fastighet och prata med varandra i området.

Nacka Polismästardistrikt har en tipstelefon dit man kan ringa dygnet om. Den avlyssnas vardag som helg. Man får givetvis vara anonym.
Telefonnumret är 08-401 60 14. Detta nummer skall ej användas om man ser något pågående inbrott eller liknande. Då ringer man 112.

Om du har ett ASSA 2000 EVO lås bör du läsa denna information.

/Styrelsen