INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Årsmöte för föreningarna “Älvsala Nya Tomtägareförening” och Älvsala Vägförening” hölls den 18/4. På mötet informerade Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret om planerna för kommunalt vatten och avlopp (se separat notis nedan).

Ny styrelse valdes för föreningarna:
Ordförande: Michael Ideström
Vice ordförande: Tommie Nordholm
Sekreterare: Niclas Arnberger
Kassör/admin: Birgitta Larsson
Kassör/admin: Carin Näslund
Suppleant: Sture Larsson
Suppleant: Viggo Westerbotn

Revisor 1: Patrik Cornelius
Revisor 2: Vakant
Revisorsuppl. 1: Vakant
Revisorsuppl. 2: Vakant

Valberedning: Staffan Jernrot-Fors
Förtroendeuppdrag som behöver tillsättas:
Gräsklippning och övrig tillsyn av grönområden
Festkommité (midsommarfirande)
Badplatsansvarig

/Styrelsen (publicerat 2012-04-19)