Information från Styrelsen, vägarbeten mm

Asfaltering av vägar på onsdag 23 oktober

Älvsalavägen från strax innan kurvan ner mot hamnen, och själva kurvan, kommer att asfalteras nu på onsdag den 23 oktober kl 9-ca 11. Under denna tid kommer vägen att vara avstängd, och ni som bor på Liljevägen kommer inte att kunna passera. Inga transporter till och från hamnen kan göras.

Efter det fortsätter man med backen på Olivvägen mellan Spireavägen och Älvsalavägen (vid ladan/vårdhemmet).

De som bor på Liljevägen och behöver köra bil under onsdag (inte måndag som det felaktigt står i utskickat meddelande) förmiddag uppmanas att köra ut bilen innan kl 9 och parkera uppe vid fotbollsplanen. Tänk också på att det är sophämtning på onsdag och att ni kan behöva ställa era soptunnor utanför asfalteringsområdet.

Vi ber om överseende med detta!

Tack till er som deltog på städdagen!

Det var medlemmar från ett trettiotal fastigheter som deltog på städdagen förra lördagen. Vi arbetade med vinterstängning av badet, slyröjning, bortforsling av fallna träd och röjning samt förbättring av stigen mellan Ormbunksvägen och Renmossevägen. Styrelsen vill tacka alla er som var med för strålande insatser.

De 230 fastigheter som inte hade möjlighet att delta denna gång har en ny chans i vår att bidra till en trivsam och snygg utemiljö i Älvsala. Boka redan nu in lördagen den 2 maj 2020!

Samråd om detaljplan för Älvsala Norra 2 – öppet hus hos kommunen 24 oktober

Detaljplanen för Älvsala Norra 2, dvs Ormbunksvägen norr om Bullandövägen, Renmossevägen och Nejlikevägen är nu ute på samråd. Fastighetsägare i området har fått information direkt från kommunen. Vill man ställa frågor om planen så ordnar kommunen öppet hus på torsdag den 24 oktober kl 16-18 på kommunens kontor. Eventuella synpunkter ska vara inne senast den 28 oktober. Mer information: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering/varmdolandet/listadpvarmdolandet/pfob5norraalvsala2.4.4fb1868016ac3ad3e029fa78.html

Vi i styrelsen tar tacksamt emot tips om eventuella felaktigheter i planen och andra synpunkter. Vi kommer att skicka in synpunkter för våra båda föreningar. Vill du som enskild fastighetsägare vara säker på att din synpunkt beaktas så uppmanar vi dig att skicka den direkt till kommunen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen