Information från Styrelsen för ÄNT och ÄVF

Stämma ÄNT och ÄVF

Först och främst vill styrelsen tacka de 62 närvarande medlemmar som deltog vid stämman. Protokollen från ÄNT och ÄVF årsstämma är klara och finns publicerade på:

Städdag

Vi vill vidare tacka all de medlemmar som deltog på städdagen den 5 maj. Ett fantastiskt jobb utfördes, främst med att röja nedfallna träd och grenar varav vi lyckades elda upp det mesta på båtuppställningsplatsen nere vid hamnen.

Ristippen

Ristippen kommer fortsättningsvis hållas stängd och avvecklas snarast möjligt. De rishögar som ligger där kommer att få ligga kvar tills de är möjliga att elda upp. Styrelsen har undersökt kostnaden för att forsla bort materialet och anser att det blir onödigt dyrt för föreningen.

Båtsektionen

Den nyvalda båtsektionen har nu kommit igång med arbetet.

Alla frågor rörande hamnen och båtplatserna adresseras till  hamnkapten@alvsala.se

Sidan https://alvsala.se/batsektionen/ kommer att uppdateras löpande och båtsektionen kommer även att informera och svara på frågor i samband med sommarmötet 6 juli.

Östra Älvsala Gård

Styrelsen har gjort följande överenskommelse med ägaren till Östra Älvsala Gård:

  • Fastighetsägaren åtar sig att utföra skogsvård i enlighet med föreningens skogsvårdplan på bägge sidor om Älvsalavägen från Östra Älvsala Gård till fotbollsplanen.
  • De gamla bryggorna söder om fastigheten nedanför tennisbanan ”i Pottan” kommer att tas bort.
  • Vägens avstängning är förlängd till 1 juni. Östra Älvsala Gård ansvarar för att återställa vägen till ursprungligt skick. Det går bra att passera till fots eller på cykel.

Östra Älvsala Gård tackar medlemmarna för deras tålamod. Det återstår nu inte några stora byggprojekt på Östra Älvsala Gård.

Sommarvatten

Den omfattande läckan på Ormbunksvägen är lokaliserad och åtgärdad och alla fastighetsägare ska nu ha vatten. Det återstår ett antal mindre lagningar på Bullandövägen att utföra. Vid arbetet på Bullandövägen kommer vattenavstängningen bli max två timmar. Vi kan i dagsläget inte säga exakt när dessa ingrepp kommer att utföras.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att vara återhållsamma med vattenförbrukningen. Enligt Värmdö kommun och SGU är grundvattennivåerna generellt mycket låga.

http://www.varmdo.se/arkiv/aktuellanyheter/varvarsammedvattnet.5.54020bcc16a53a2192a120e6.html

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/mittdittochallasvatten.4.69646a3b14de5919ad714feb.html

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattennivaer_aktuellt_manadsskifte/

Sommarmöte

Årets sommarmöte planeras som vanligt att hållas på fotbollsplanen den 6 juli kl. 12.

Midsommar

Traditionsenligt midsommarfirande hålls som vanligt på fotbollsplanen på midsommaraftonen.

Håll utkik efter mer information här på hemsidan och på anslagstavlorna lite närmare midsommar.

// Styrelsen