Information från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Föreningsrevisor Gunnar Stenström har 2018-12-02 meddelat valberedningen, den auktoriserade revisorn, revisorssuppleanten Annika Andersson samt styrelsen för ÄNT och ÄVF att han med omedelbar verkan avsäger sig sina uppdrag som föreningsrevisor för ÄNT och ÄVF.

Valberedningen har stämt av den uppkomna situationen med den auktoriserade revisorn, revisorssuppleanten samt styrelsen och konstaterat att inget hinder föreligger för revisorssuppleanten att överta rollen som föreningsrevisor.

Förändringen kommer protokollföras på nästkommande styrelsemöten i ÄNT och ÄVF som är planerade till 13 januari.

Förnyat val av föreningsrevisor och revisorssuppleant sker vid ordinarie stämmor i april 2019.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År.