Information från Styrelsen

Informationspunkter från stämman

62 fastigheter var representerade på stämman i lördags. Det var många punkter på agendan, och vi hann inte dra all information vi hade tänkt. Vi bifogar därför den informationen, bl a om detaljplanearbetet, enkäten och en del allmänna punkter som ett separat utskick.

Observera!

Irländska s.k. asfaltsläggare har den senaste tiden varit synliga i Älvsalaområdet. De är väldigt angelägna och vill gärna asfaltera infarter och gångar. Tidigare erfarenheter med liknande ”entreprenörer” har visast sig kunna leda till stora bekymmer för eventuella kunder.

Västra Älvsala Tomtägarförening har polisanmält detta men fick dessvärre in inte bilnumret men det ska ha varit en vit skåpbil.

Styrelsen vill bara göra medlemmarna uppmärksamma på det samt informera om att det inte är något som styrelsen sanktionerat.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen