INFORMATION FRÅN KASSÖRERNA (AUG)

Trots flertalet påminnelser har 20 fastigheter fortfarande inte betalat avgifter för 2012. Dessa kommer att skickas vidare till Kronofogden den 20 augusti. Vi har tagit ett styrelsebeslut på att detta arroganta synsätt på vår gemensamma intressesfär och tillika tomtägare förening måste få ett slut.

Arbetet med att komma ifatt bokföringstekniskt för föregående år även även på slutfasen och i dagarna kommer påminnelser att gå ut för avgifter 2011. Dessa kommer att få en snabb hantering innan ärenden lämnas vidare till Kronofogden.

// Styrelsen 2012-08-20