Information angående extrastämma och ladans VA-anläggning mm

1.      VA anläggning ladan; fastighetsägaren ska inkomma med kompletteringar till kommunen per den sista februari 2015. Efter det tar styrelsen ställning till åtgärder med anledning av kommunens beslut.

2.      Då begäran om extrastämma ej uppnått 10 % av fastighetsinnehavet har styrelsen meddelat att man ändock kommer ta upp frågan om återkallelse av stämningsansökan som en sedvanlig motion. Nu har även motion inkommit till ordinarie stämma angående återkallelse av stämningsansökan.

3.      Ordinarie stämma planeras till mitten/ slutet på april 2015. Då stämman förmodligen kommer att bli välbesökt, arbetar styrelsen med att finna lämpliga lokaler för ändamålet. Dessutom är det önskvärt att samtliga medlemmar meddelar om man ämnar deltaga på stämman, och om man inte gör skriver en fullmakt åt annan fastighetsägare då flera avgörande beslut på stämman kommer att påverka föreningens framtid. Notifikation skickas till stamma2015@alvsala.se

4.      Datum för iläggning av båtar; Lördagen den 25 april 2015.

5.      Datum för städdag; Lördagen den 2 maj 2015.