Inför extrastämman 25 juni

Inom kort (senast den 17 juni i enlighet med föreningens stadgar) skickar vi ut kallelse och underlag till extrastämman som äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 på Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291.

På extrastämman kommer följande punkter som bordlades vid den ordinarie stämman att behandlas:

  • Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
  • Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2014
  • Budget för verksamhetsåret 2015

Utöver dessa punkter kommer stämman att behandla förslag till avtal med Fagerdala Vårdhem. Inga övriga ärenden kommer att tas upp vid extrastämman.

Den 4 juli hålls det traditionella sommarmötet där vi kommer att informera om vad som gjorts sedan den nya styrelsen valdes den 25 april samt övrigt av allmänt intresse för föreningens medlemmar. Sommarmötet äger rum på fotbollsplanen klockan 10.00 lördag den 4 juli.

Om du som medlem i föreningen har förslag, idéer, tips, ris eller ros till styrelsen är du varmt välkommen att höra av dig genom att skicka e-post till kontakt@alvsala.se.