Inför båtupptagningen 2016

Båtupptagning i Älvsala

Inför båtupptagningen 1-2 oktober 2016

Samling i hamnen klockan 07:00

Det har varit en utdragen förhandling om priset på upptagningen med ganska många turer. Därför kommer detta brev lite senare än normalt.

Nedan bifogar jag en karta över årets uppläggning samt en lista över de båtar som har beställt plats på vinteruppläggningen.

Kostnad

Vi försökte få ett rimligt fast pris under våra förhandlingar men det blev för högt. Vi har därför valt rörligt och enligt uppskattning blir det c:a 1 000 kr/båt. Vi kommer därför att köra ett rörligt pris, men låta föreningen garantera ett högsta pris för upptagningen på 1 100 kr/båt.

Viktigt! Detta pris kan pressas ganska mycket av en effektiv hantering på hamnplanen. Kom i tid och var väl förberedd och hjälp andra så blir det billigare.

Miljö

I år är det förbjudet att tvätta av båtbotten om den är målad med giftfärg som fäller. I den mån du har det måste du lägga en presenning under båten som samlar upp avgiven färg. I vår ska presenningen lämnas till återvinningen bland miljöfarligt avfall.

Det är även förbjudet att tvätta sådana båtar hemma på tomten.

Förberedelse

  • Provstarta motorn eller ordna med bogsering i tid.
  • Ha tampar och fendrar i ordning.
  • Var snabb med att få upp vaggan eller stöttorna.
  • Dra till vaggan eller stöttorna när kranen har lämnat av båten. Uppehåll inte kranen.
  • Hjälp andra så mycket du kan under dagen.

Kom ihåg: Genom att vara effektiva och hjälpsamma blir upptagningen billigare!

Funktionärer

Jag önskar att minst tre funktionärer anmäler sig till lördag och tre till söndag.

En funktionär ska assistera med vaggor och stöttor
En funktionär ska assistera vid kranbilen
En funktionär ska assistera vid kajen

Funktionärerna kommer att tilldelas signalvästar och de som jobbar under hängande last tilldelas hjälm.

Användning av el

Användning av el får ske för handverktyg, högtryckstvätt och batteriladdning. El-kabel får aldrig lämnas kvar i båten när ägaren inte är där. Kontakta gärna hamnkapten om du är osäker.

Korv och dryck

Det kommer under dagen att serveras korv och dryck i Gröna Boden.

Karta och lista

Placeringskartan visar på vilken plats var och en ligger. Den visar även data om båten och vilken dag som är planerad för upptagning.

I år har vi även en namnlista över båtägare med vinterupptagning på Älvsala.

Hämta placeringskartan som PDF här.

Maila till hamnkapten om du vill ha namnlistan.

hamnkarta-vinterplatser-2016-v1-0