Telefonkiosk

Det fanns en telefonkiosk bredvid pumphuset längs med Bullandövägen gränsande till Björksalavägen 1.

I Älvsala NyaTomtägareförenings första stadgar år 1971, står i §5: Den på området befintliga telefonkiosken, som Televerket äger, skall förvaltas av föreningen som även bestrider kostnaderna för densamma.