Postadressen

Fram till 1967 sorterade man posten efter ort i Sverige; sorterarna var tvungna att kunna 3500 orter utantill, var de låg och efter vilken järnvägs- eller busslinje!

Vår postort hette Hemmestavik.

1968 infördes postnummer i Sverige. 

Så här har postnumret utvecklats:

1968: 130 30 Hemmestavik 

1971-75: 130 30 Värmdö

1979: 139 00 Värmdö

1996: 139 56 Värmdö

Källa: postnummerkataloger på Postmuseum