Längs våra vägar

Innan Bullandövägen byggdes gick sträckningen från Fagerdalavägen, över Gamla Skolvägen, Älvsalavägen, en bit på nuvarande Bullandövägen fram till korsningen Båtmansvägen.

Kartan från 1961 visar sträckningen av vägen från Fagerdala till Bullandö innan Bullandövägen byggdes 1968.
Kartan från 1961 visar sträckningen av vägen från Fagerdala till Bullandö innan Bullandövägen byggdes 1968.

Bullandövägen byggdes 1968 av Hem på landet fram till Båtmansvägen varvid Bullandö byggde vidare på sina marker.

Bullandövägens samfällighet bildades 1971 och är en sammanslutning av alla som bor i Bullandö, Björkvik, Stora Älgö, Östra Älvsala, Klubben och Älvsala.

Om väjningsplikt
Väjningsplikt på Ormbunksvägen och Björkviksvägen (numera Björksalavägen) mot fordon på Bullandövägen ansöktes av Bullandövägens Samfällighetsförening och beviljades av Länsstyrelsen 2001-05-09.

Källor
Bullandövägens samfällighetsförening
Bosse Åmark
Länsstyrelsen i Stockholms län, trafikenheten