“Konsulns brygga” och stenkistan från 1600-talet

1912-17 ägde generalkonsul Herman Gullberg Västra Älvsala gård. Han byggde då en brygga vid udden, troligtvis ovanpå den gamla stenkistan, därav namnet “Konsulns brygga”, som  lever kvar i folkmun än idag.

Om vi går  tillbaka ännu längre finns det utanför den lilla udden en fast fornlämning, en stenkista daterad till omkring år 1600, där en tidigare brygga låg.

Udden där stenkistan ligger, var under 1600-talet en ö, och hette ”Innan Kubban”. Bönder och fiskarbefolkning fick anlägga bryggor på vissa öar, för att kunna fiska.

Konsulns brygga i Älvsala - En gammal stenkista
Foto: Olle Ljungdahl
Konsulns brygga tagen med drönare
Foto: Olle Ljungdahl
sjöhistoriska brygga2
Karta över den kompletterande undersökningen vid östra Fagerdala. Källa Sjöfartsverket. Bearbetad av Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet.

Stenkistan är skyddad enligt Lag (1988:950) om kulturminnen och får inte rubbas, tas bort, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas.

Kartan (nedan) från 1709 över Fagerdala/Älvsala visar stenkistan/bryggan som är daterad till omkring år 1600 vid en ö, “Innan Kubban”, (högra pilen på kartan) som numera, på grund av landhöjningen, är förbunden med fastland, vilket framgår av kartan från 2011 (se ovan)

LillaKubban
Kartan är bearbetad Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet. Källa Lantmäteriet.

 

Kuriosa
I området ligger Clintons SSS Contact 0075, som är en träbåt på cirka 6 × 2 meter, se bild nedan. Den är klinkbyggd med träspant, som har järnförstärkningar. Aktern är platt och lutar utåt cirka 45°. I mitten finns rester av en möjlig sump med måtten 0,25 × 2 meter. Den är dock inte skyddad enligt fornlämningslagen.

Karta som visar landanslutningen vid Älvsala, med dykbesiktigade Clinton-objektet 0075.

Clinton
Sjökort, källa Sjöfartsverket. Bearbetad av Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet.

 

Källor:
Sjöhistoriska museet, Arkeologisk rapport 2011:8
Anders Karlsson Nora Gård